Dnes až 30% sleva na plakáty
Platí pro objednávky nad 799 Kč.

Pravidla a podmínky
Osoby mladší 18 let musí mít k zadání objednávky písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. Vyhrazujeme si právo kdykoliv naše podmínky změnit. Přečtěte si prosím naše Pravidla a podmínky.

Objednávka
Všechny standardní objednávky musí být provedeny prostřednictvím webové stránky. Při zadání objednávky pomocí obchodního účtu je zaregistrovaná společnost považována za legální smluvní stranu.

Cena a platba
Všechny ceny na této webové stránce jsou aktuální ceny. DPH a náklady na dopravu jsou uvedeny v potvrzení objednávky.

Bezpečné možnosti platby
Nakupovat u společnosti Gallerix je bezpečné na 100%. Všechny naše platební možnosti jsou certifiovány a dodávány nezávislými dodavateli platebních řešení v rámci internetu.

Zpoždění plateb
V případě pozdní platby faktur si prosím přečtěte podmínky a nastavení aktuálního věřitele.

Grafické soubory
Digitální soubory musí být vytvořeny a odeslány dle našich pokynů. V případě, že nebudou naše pokyny dodrženy, nemůže být společnost Gallerix odpovědná za výsledky tisku. Gallerix si nárokuje právo používat digitální soubory zákazníků jako reference, pokud zákazník nevyjádří jinak.

Tolerance
Kvůli kalibraci obrazovky se mohou vyskytnout barevné odchylky.

Doprava a doručení
Datum doručení je den, kdy jsou dodány objednané výrobky. Riziko výrobku je převedeno na zákazníka po jeho obdržení. V případě, že se zákazník rozhodne nepřevzít objednaný výrobek, bude zákazníkovi účtováno odpovídající přepravné plus poplatek za vyřízení, celkem 9 £. Pokud je výrobek při přepravě poškozen, zašlete nám prosím co nejdříve vyrozumění prostřednictvím e-mailu. 

Dodací lhůta
Dodací lhůta se počítá ode dne zadání objednávky. Dodací lhůta je tedy doba mezi objednávkou a tím, že jste Vy jako zákazník obdržel své zboží. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že budou Vaše objednané vyrobky potištěny Vaším vlastním digitálním originálem, je třeba, abyste nám zaslali kompletní soubory. Jinak je nutné dodací lhůtu upravit o odpovídající dobu potřebnou k získání souhlasu ohledně nahraných souborů. Doba dodání / dodací lhůta se počítá pouze na britskou pevninu a přeprava do jiných oblastí, jako je Severní Irsko nebo ostrov Man, bude delší. Neposíláme na Jersey nebo Guernsey.

Zpoždění platby
Pokud se platba zákazníka opozdí o více než 30 dní, má společnost Gallerix právo zrušit jakoukoliv smlouvu.

Právo na odstoupení
Pokud si koupíte plakát s obrázkem/designem z galerie, můžete objednávku zrušit do 14 dnů a získat plnou náhradu. Můžete také zrušit jakoukoliv objednávku včetně jakéhokoliv produktu do 14 dnů, pokud ještě nebyl vytištěn. V případě, že nahrajete vlastní obrázek, nemůžete objednávku zrušit, pokud již byl obraz vytištěn a odeslán, kvůli jeho unikátnímu designu.

Obrázky a barevný tisk
Zákazník odpovídá za autorská práva na všechny zaslané obrázky. Vyhrazujeme si právo zadržet fotografie, které považujeme za nemorální. Barvy se mohou lišit mezi různými obrazovkami a výsledkem tisku, v závislosti na kalibraci obrazovky. Společnost Gallerix nepřebírá odpovědnost za různé výsledky mezi obrazovkou a skutečným tiskem.

Záruka a reklamace
Naše výrobky mají záruky, které nám poskytují výrobci nebo dodavatelé. Zákazník se nemůže dovolávat žádné jiné záruky na výrobek.
Vždy máte právo rozbalit zboží a zkontrolovat jeho funkčnost a finální vzhled.
Pokud je zjištěna vada výrobku a chcete jej vrátit, musí být vada nahlášena do 14 dnů. Za vady, které se vyskytnou po dodání, nemůže být společnost Gallerix odpovědná. Hlášení závad je nutné zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu:

[email protected]

Písemná stížnost by měla obsahovat zákaznické číslo, číslo objednávky a důvod reklamace, a pokud je zjištěno poškození produktu, dokumentace o vzniklých vadách. V případě, že to bude schváleno ze strany Gallerix, vrácení nahlášeného vadného výrobku uhradí společnost Gallerix.

Vrácené zboží
Vyplňte formulář na webové stránce. Poté Vám zašleme návratový list. Za vrácení zboží nesete úhradu Vy, pokud nebude dohodnuto jinak.

Poškozené zboží během přepravy
Pokud během přepravy z Gallerix k zákazníkovi dojde k poškození nebo ztrátě výrobku, odpovídá za to kurýrní / přepravní společnost. V případě, že zákazník z vlastního podnětu zboží odeslal zpět, a během přepravy dojde k poškození nebo ztrátě výrobku, nese zákazník za to odpovědnost. Společnost Gallerix doporučuje všem zákazníkům zaslat vrácené zboží v původním nebo ekvivalentním obalu. Vrácení zboží by mělo být zasláno tak, aby mohlo být trasováno.


Pokud zjistíte, že zásilka je během přepravy viditelně poškozena, měli byste to neprodleně nahlásit přepravní společnosti. Pokud při rozbalování najdete poškozený obsah, co nejdříve zašlete hlášení na adresu  [email protected].
Vy jako spotřebitel/kupující hradíte veškeré náklady spojené s vrácením zboží v případech, kdy Vy jako spotřebitel odsoupíte z jakéhokoliv důvodu.

Odpovědnost za chyby
Společnost Gallerix převezme plnou odpovědnost za níže uvedených podmínek. Gallerix nese plnou odpovědnost za jakékoliv vady produktu, které se liší od specifikace výrobku.
Společnost Gallerix nenese žádnou odpovědnost za vady výrobku, které nemají žádný nebo jen malý význam pro zamýšlené použití produktu.

Gallerix nenese žádnou odpovědnost za:

1. vady výrobku způsobené používáním ze strany zákazníka za pomoci jiných zařízení způsobem, který ovlivňuje funkci výrobků;
2. vady výrobku způsobené změnami nebo zásahy, které nebyly provedeny v souladu s pokyny společnosti Gallerix;
3. vady výrobku způsobené používáním ze strany zákazníka jinými způsoby než podle pokynů společnosti Gallerix nebo uživatelské příručky;

Omezení odpovědnosti (vůči společnostem)
Pokud by společnost Gallerix měla nést odpovědnost za výměnu produktů nebo vrácení platby u poškozených výrobků nebo opožděné přepravě, odpovědnost je omezena na hodnotu objednávky / nákupní náklady.
Společnost Gallerix odpovídá za přímé ztráty. Gallerix nenese žádnou odpovědnost za nepřímé ztráty, jako jsou obchodní ztráty.

Společnost Gallerix by neměla být odpovědná za pozdní dodání nebo by neměla být odpovědná za nedodání v takových případech, jako jsou: pracovní spor, požár, válka, nepokoje, dopravní bariéry, nedostatek nebo absenci pohonných hmot.

Arbitráž nebo spor
v jakýchkoliv sporech se bude společnost Gallerix řídit evropskými a mezinárodními normami.

Společnost:
Gallerix AB
Västergatan 6D
35230 Växjö
Švédsko
SE556775939301

Další informace
Všechny obrázky na našich stránkách by měly být považovány za ilustrace a nemůžeme zaručit, že se obrázek zobrazí přesně jako skutečný produkt.

Datum účinnosti: 2020-03-01